දේශීය ගමනකට % දේශීය අත්වැලක්

Gampaha Best Cab Service -0701866566 ගම්පහ

Ads Details

Location
Gampaha, Western Province
Price
32 ₨ negotiate
Posted On
2 years ago
Phone Number
0701866566

Description

ඔබට ආඩම්බරයෙන් තේජාන්විත ගමනක් යන්න.

0701866566

www.taxiinsrilanka.lk

අපෙන් පාරිභෝගික ඔබට.

\\\\\\\"▪️\\\\\\\"සැගවුණු ගාස්තු නැති ලාබදායි සේවාව.

\\\\\\\"▪️\\\\\\\"විනීත රියදුරන්ගේ සේවය.

\\\\\\\"▪️\\\\\\\"දුරකතනයෙන් 0701866566 අමතා කලින් වෙන්කරවා ගැනීමේ සහ පැකේජ් ලබා ගැනීමට හැකි වීම.

\\\\\\\"▪️\\\\\\\"පාරිභෝගිකයාත් කුලී රථ රියදුරාත් දෙදෙනාම රැකගන්නා සාධාරණ ගාස්තු ක්‍රමය.

\\\\\\\"▪️\\\\\\\"24×7 උසස් ගුණාත්මක සේවාවක් ලබා දීම.

\\\\\\\"▪️\\\\\\\"රටේ ධනය විදේශ වෙත ඇදී නොයන 100%ක්ම දේශීය ආයතනයක් වීම.

\\\\\\\"▪️\\\\\\\"ගුවන්තොටුපල වෙත යාමට සහ ඒමට විශේෂ පැකේජ්

Show More

Tags