දේශීය ගමනකට % දේශීය අත්වැලක්

Kalutara Best Cab Service - කලුතර

Ads Details

Location
Kalutara, Western Province
Price
40 ₨ negotiate
Posted On
1 year ago
Phone Number
701866566

Description

ඔබට ආඩම්බරයෙන් තේජාන්විත ගමනක් යන්න.

0701866566

www.taxiinsrilanka.lk

අපෙන් පාරිභෝගික ඔබට.

\"\\"▪️\\"\"සැගවුණු ගාස්තු නැති ලාබදායි සේවාව.

\"\\"▪️\\"\"ව්නිත රියදුරන්ගේ සේවය.

\"\\"▪️\\"\"දුරකතනයෙන් 0701866566 අමතා කලින් වෙන්කරවා ගැනීමේ සහ පැකේජ් ලබා ගැනීමට හැකි වීම.

\"\\"▪️\\"\"පාරිභෝගිකයාත් කුලී රථ රියදුරාත් දෙදෙනාම රැකගන්නා සාධාරණ ගාස්තු ක්‍රමය.

\"\\"▪️\\"\"24×7 උසස් ගුණාත්මක සේවාවක් ලබා දීම.

\"\\"▪️\\"\"රටේ ධනය විදේශ වෙත ඇදී නොයන 100%ක්ම දේශීය ආයතනයක් වීම.

\"\\"▪️\\"\"ගවන්තොටුපල වෙත යාමට සහ ඒමට විශේෂ පැකේජ්

Tags

0701866566

Show More

Tags